"Wyprawka szkolna - 2019"

"Wyprawka szkolna - 2019". Wszelkie informacje na temat programu rządowego znajdują się na stronie Miasta Gdańska, link do strony:

 

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/rzadowy-program-pomocy-uczniom-wyprawka-szkolna-2019,a,151148

Podręczniki na rok szkolny 2019/2020

Podręczniki na rok szkolny 2019/2020

Rozdanie zaświadczeń

Świadectwa dojrzałości rozdane.

Gratulujemy wyników.

Wystawa

W Oliwskim Ratuszu Kultury odbywa się wystawa

W ŚWIECIE GEOMETRII. RZEŹBA

Oliwski Ratusz Kultury, galeria sztuki

2019.08.02 - 2019.09.01

Zapraszamy

Wakacje!

XII Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.

Uczniowie naszego liceum 7 czerwca 2019 roku uczestniczyli w XII Konferencji Naukowej Międzynarodowego Prawa Humanitarnego zorganizowanej z okazji 70-tej rocznicy podpisania konwencji genewskich. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Wydziałem Dowodzenia
i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej. W dniu 12 sierpnia 2019 roku mija siedemdziesiąta rocznica podpisania Konwencji Genewskich o Ochronie Ofiar Wojny, które nadały nowy wymiar obowiązującemu dotąd międzynarodowemu prawu humanitarnemu.

Informacje

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Gdańsku jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ SZKOŁY 2019".

E-dziennik (GPE)
informacje

 

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2:

Gimnazjum nr 33

XXIV LO

Patron Szkoły: 
Stefan Banach

 

 Dni wolne

 
 
Boisko "ORLIK"