Zajęcia warsztatowe na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

1 grudnia uczniowie grupy chemicznej z klas drugichuczestniczyli w kolejnych zajęciach warsztatowych w ZakładzieDydaktyki Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.Zajęcia prowadziła Pani dr Małgorzata Czaja.
Nasi licealiści w dwuosobowych grupach przeprowadzali doświadczenia
potwierdzające właściwości wybranych pierwiastków chemicznych.
Każda grupa mogła korzystać z rady i pomocy studentów ,którzy
przez cały czas byli obecni przy stołach laboratoryjnych.
 
Dziękujemy za interesujące spotkanie,
które wynagrodziło nam trudy podróży.

Chemicy z XXIV LO

Wywiadówki.

8 grudnia o czwartek o godz. 1800 odbędą  się wywiadówki.

Informacje dla LICEUM:

Z uwagi na egzaminy próbne w gimnazjum w dniach 6,7,8 grudnia obowiązuje zmieniony plan zajęć w liceum.

Codziennie od 800 do 1235

OBIADY W DNIACH 6,7,8 grudnia codziennie od 11:30 do 12:30.

Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

30 listopada fakultet biologiczny z klas pierwszych uczestniczył w zajęciach praktycznych na Wydziale Biologii. Uczniowie podzieleni byli na dwie grupy.
Tematem zajęć pierwszej grupy były Praktyczne uwagi na temat warunkowania -
Lepiej nagradzać, czy jednak karać? Prowadzący - mgr Kacper Ptaszek
z Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka pokazał jak przeprowadzać doświadczenia na szczurach.Druga grupa, dzięki mgr Agnieszce Kaczmarczyk z katedry Genetyki poznała z bliskapracę w laboratorium. Na zajęciach Bliskie spotkania z cząsteczką życia uczniowieizolowali DNA z truskawek.

Minisesja naukowa na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

           25 listopada na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się minisesja naukowa. W serii wykładów uczestniczyli uczniowie klas pierwszych fakultetu biologicznego.
           Pierwszy dwugodzinny wykład wygłosiła dr hab. Iwona Mruk z Katedry Mikrobiologii na temat:Molekularna kserokopiarka, czyli rzecz o reakcji łańcuchowej polimerazy DNA (PCR). Uczniowie poznali mechanizm replikacji, przebieg reakcji PCR oraz jej zastosowanie.Drugi wykład dotyczył bakterii
i został przedstawiony przez prof. UG dr hab. Mariana Sękasa z Katedry Mikrobiologii. Uczniowie poznali budowę komórki bakterii, sposoby poruszania się bakteriioraz ich reakcje na bodźce.

UWAGA - WPŁATY ZA OBIADY

UWAGA - WPŁATY ZA OBIADY

Prosimy w grudniu br. nie wpłacać należności za obiady
za styczeń i luty 2017r.

 

STYCZEŃ 2017         10 obiadów x 3,50zł = 35,00 zł   

(od 3 stycznia bez 2, 6 i ferii zimowych 16-29 stycznia)

LUTY 2017           20 obiadów x 3,50zł = 70,00 zł

 

Termin wpłat na konto : od 2 do 5 stycznia 2017r.

Wpłaty za obiady wyłącznie na rachunek bankowy szkoły

Informacje

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Gdańsku jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2016".

E-dziennik (GPE)
informacje

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2:

Gimnazjum nr 33

XXIV LO

Patron Szkoły: 
Stefan Banach

Wydarzy się w XXIV LO

 Dni wolne

 
 
Boisko "ORLIK"