Bieg CZYSTE MIASTO GDAŃSK 15 września 2018

Zakład Utylizacji zaprasza na bieg CZYSTE MIASTO GDAŃSK w dniu 15 września 2018, towarzyszyć mu będą liczne atrakcje...

Obiekty sportowe

W dniach 18-19 sierpnia obiekty sportowe przy ZSO Nr 2 będą nieczynne.

Tradycją naszego osowskiego liceum jest Matura zdana w 100%.

I oto nadszedł dzień ogłoszenia wyników, dzień słoneczny i radosny dla całej naszej wspólnoty: dwie klasy trzecie w całości pomyślnie zdały egzamin dojrzałości!

We wtorek 3 lipca ogłoszono wyniki tegorocznych matur. Nasi licealiści w  liczbie 54 osób,  jak zwykle nie zawiedli. Serdecznie im gratulujemy. Tym bardziej, że egzaminy z przedmiotów rozszerzonych w tym roku, zdaniem wielu, nie  należały do łatwych.

Miło nam poinformować:

- wyniki z wszystkich przedmiotów podstawowych przewyższają wyniki województwa i kraju;

- wyniki z przedmiotów rozszerzonych tj. języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, geografii, biologii również przewyższają wyniki województwa i kraju.

Gratulujemy Maturzystom

100procent

Świadectwa dojrzałości

Uroczyste rozdanie Świadectw Dojrzałości
odbędzie się
we wtorek 3 lipca o godz. 900 w auli szkoły.

Obiady w szkole

Jak zapisać się na obiady od 10 września 2018r.

1. Podpisać umowę na obiady.
Umowę wypełniona drukowanymi literami w dwóch egzemplarzach  złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły. W przypadku drukowania umowy przez rodzica, prosimy aby umowa została wydrukowana na jednej kartce (dwustronnie). Umowę podpisujemy dla każdej osoby osobno.

Ze względu na konieczność wprowadzenia umów do systemu GPE bardzo prosimy umowę złożyć do 31 lipca 2018r.

Informacje

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Gdańsku jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2016".

E-dziennik (GPE)
informacje

 

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2:

Gimnazjum nr 33

XXIV LO

Patron Szkoły: 
Stefan Banach

 

 

 Dni wolne

 
 
Boisko "ORLIK"