Wykład z fizyki na PG

22 stycznia grupa uczniów rozszerzających wiedzę z fizyki uczestniczyła w wykładach na wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Poliitechniki Gdańskiej. Trudny temat "Dynamiki ruchu obrotowego" został nam fantastycznie przedstawiony - jak znalazł przed zbliżającą się maturą.

Dziękujemy

Zajęcia na wydziale chemii UG

16 stycznia uczniowie klasy I A rozszerzający chemię udali się na Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Przeprowadzali doświadczenia  przygotowane przez studentów V roku, pod kierunkiem Pani dr Małgorzaty Czaja.
Wykorzystując "technikę małej skali": badali aktywność wybranych metali i aktywność fluorowców.
Sprawdzali właściwości amfoteryczne wodorotlenku glinu oraz właściwości różnych związków miedzi i żelaza.
Otrzymywali acetylen i przeprowadzali doświadczenia potwierdzające jego nienasycony charakter.
Dziękujemy Pani dr Małgorzacie Czaja za interesujące spotkanie z chemią.
 

Praktykantka w ONZ w naszej Szkole

W dniu 22 stycznia 2019 r. gościliśmy w naszej Szkole Lilit Avagyan, młodą prawniczkę z Armenii, która otrzymała dwuletnie stypendium naukowe na Uniwersytecie Gdańskim. Lilit Avagyan podzieliła się z nami wiedzą i doświadczeniami, które nabyła odbywając 6-miesięczną praktykę w siedzibie Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców w ONZ. Zaprosiliśmy Lilit do naszej Szkoły w ramach projektu Erasmus +, realizowanego w naszej Szkole, podejmującego temat ochrony dzieci i kobiet w czasie konfliktu. Spotkanie wraz z dyskusją i pytaniami naszych uczniów odbyło się w języku angielskim.

Prezydent Paweł Adamowicz.

Konferencja dot. ochrony praw dziecka i ochrony rodziny.

RANKING LICEÓW Perspektywy 2019

Informujemy że  pojawił się RANKING LICEÓW 2019.

Z roku na rok pniemy się do góry w klasyfikacji!!!

W tym roku swoją pracą nasi licealiści "wywalczyli":

Informacje

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Gdańsku jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ SZKOŁY 2019".

E-dziennik (GPE)
informacje

 

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2:

Gimnazjum nr 33

XXIV LO

Patron Szkoły: 
Stefan Banach

 

 Dni wolne

 
 
Boisko "ORLIK"