WYMIANA Z HOLANDIĄ W NADCHODZĄCYM ROKU SZKOLNYM 2018/2019

WYMIANA Z HOLANDIĄ W NADCHODZĄCYM ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Zaproszenie na Dzień Otwarty Rady Miasta Gdańska 8 września 2018

W imieniu Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska Pana Bogdana Oleszka  zaproszamy uczniów do udziału w Dniu Otwartym Rady Miasta Gdańska,
który odbędzie się 8 września br. (sobota).

W programie imprezy przewidzianych jest wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży, m.in.: spotkania z radnymi, zwiedzanie historycznego budynku Nowego Ratusza z przewodnikami PTTK, pokazy służb mundurowych (policji, straży granicznej, straży miejskiej), pokazy strażackie, liczne konkursy z nagrodami, występy orkiestry, zajęcia plastyczne, zabawy sportowe, ekologiczne i z ZOO, trenażer lotniczy, występy młodych artystów z Pałacu Młodzieży, liczne punkty edukacyjne, wata cukrowa i popcorn.

Bieg CZYSTE MIASTO GDAŃSK 15 września 2018

Zakład Utylizacji zaprasza na bieg CZYSTE MIASTO GDAŃSK w dniu 15 września 2018, towarzyszyć mu będą liczne atrakcje...

Obiekty sportowe

W dniach 18-19 sierpnia obiekty sportowe przy ZSO Nr 2 będą nieczynne.

Tradycją naszego osowskiego liceum jest Matura zdana w 100%.

I oto nadszedł dzień ogłoszenia wyników, dzień słoneczny i radosny dla całej naszej wspólnoty: dwie klasy trzecie w całości pomyślnie zdały egzamin dojrzałości!

We wtorek 3 lipca ogłoszono wyniki tegorocznych matur. Nasi licealiści w  liczbie 54 osób,  jak zwykle nie zawiedli. Serdecznie im gratulujemy. Tym bardziej, że egzaminy z przedmiotów rozszerzonych w tym roku, zdaniem wielu, nie  należały do łatwych.

Miło nam poinformować:

- wyniki z wszystkich przedmiotów podstawowych przewyższają wyniki województwa i kraju;

- wyniki z przedmiotów rozszerzonych tj. języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, geografii, biologii również przewyższają wyniki województwa i kraju.

Gratulujemy Maturzystom

100procent
Informacje

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Gdańsku jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2016".

E-dziennik (GPE)
informacje

 

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2:

Gimnazjum nr 33

XXIV LO

Patron Szkoły: 
Stefan Banach

 

 

 Dni wolne

 
 
Boisko "ORLIK"